ارتباط با ما

فرم پرسش و مشاوره


آدرس پذیرش تهران :

اتوبان تهران قم ۴كیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی خروجی جاده قدیم روبه رو پمپ بنزین مرادی شهرك بازیافت خودرو های فرسوده ‌

تلفن ؛ ۴۴۳۵۳۱۴۸-۰۲۱ همراه؛ ۰۹۳۵۱۱۶۰۸۰۰

آدرس پذیرش خراسان:

مشهد بلوار توس ۱۲ بین ساجدی ۱و۳ روبه رو مركز تعویض پلاك خودرو . شماره ۷۴

تلفن ؛ ۰۵۱۳۷۶۵۷۷۸۲ ۰۵۱۳۷۶۶۸۸۴۶

مدیر هماهنگی پذیرش خودرو از سایراستان‌ها سركار خانم حیدری تلفن؛۰۹۳۰۷۶۴۴۱۴۱