شركت در طرح جایگزینی خودرو


فعلا هیچ خودروسازی طرح جایگزینی ندارد و فقط طرح نقدی فعال است

جهت اطلاع از اخبار و زمان شروع طرح جایگزینی وارد این لینك شوید و فرم مربوطه را تكمیل نمایید

این بخش فقط مخصوص افرادی است كه قصد شركت در طرح جایگزینی دارند

  • نام نویسی در سایت كارگزاری پویانت خودرو پاژ
  • تماس كارشناسان با شما (تلفن - پیامك) و نام نویسی نهایی در سایت خودروساز
  • ارسال پیامك از طرف خودرو ساز به مالك خودرو فرسوده
  • بلافاصله ظرف مدت یك هفته پس از پیامك خودروساز تحویل خودرو فرسوده
    به انبار اسقاط خودرو كه توسط كارگزاری به شما معرفی میشود
  • تنظیم وكالت نامه به نام شركت خودروساز در كارگزاری پویانت خودرو پاژ
  • دریافت گواهی اسقاط پس از مدت 2 ماه
  • تحویل گواهی اسقاط و تكمیل وجه در یكی از نمایندگی های مجاز خودروساز
  • انجام و تكمیل روند تحویل خودرو از طرف شركت خودروساز به مشتریان عزیز

 در حال حاضر طرح خرید نقدی از درب منزل در استان های : تهران ، خراسان بزرگ ، البزر ، سمنان ، قم ، قزوین ،مازندران ، گلستان ، گیلان ، فعال می باشد

 ✅ ارائه گواهی اسقاط جهت دریافت الباقی مبلغ و دریافت تخفیف بیمه نامه

✅ تحویل پلاك خودرو در كمترین زمان به تعویض پلاك

✅ تسویه حساب نقدی در زمان تحویل خودرو و تنظیم وكالتنامه به نام شركت اسقاط خودرو انجام می شود