خبر غافلگیر كننده برای خریداران خودرو از سامانه یكپارچه / جزئیات جدید از حذف رهن گرفتن سند خودرو

 

اقتصاد 100-مدیر روابط عمومی شورای رقابت توضیحاتی را در مورد علت حذف شرط یك سال رهن گرفتن سند خودرو را تشریح كرد.

 

 

 

سپهر دادجوی توكلی با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت درمورد حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو اظهار كرد: این تصمیم در نهایت موجب افزایش

عرضه ثانویه در بازار و كنترل داد و ستد غیرقانونی این كالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد

و این موضوع به افزایش عرضه كمك می‌كند.

وی همچنین پیشنهاد برخی نهادهای حقوقی - نظارتی را در بررسی و اتخاذ این تصمیم موثر دانست.

بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است.

بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر

"عرضه‌كننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یكسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا كند"، حذف می‌شود.