مبلغ حساب وكالتی متقاضیان خودرو از این تاریخ آزاد می شود | جزئیات و مراحل دریافت تحویل خودرو 

 

 

 

یكی از پرسش‌های پرتكرار متقاضیان، زمان آزاد شدن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مسدود شده در حساب وكالتی است كه باید گفت مبلغ یاد شده در حساب وكالتی از ۲۴ خرداد آزاد می‌شود.

براساس اعلام وزارت صنعت، از ۳ خرداد ماه فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یكپارچه آغاز شده و تا ۱۰ خردادماه ادامه خواهد داشت. براین‌اساس؛ فقط متقاضیان واجد شرایط كه اطلاعات آن‌ها از سوی بانك‌ها به سامانه ارسال شده است، می‌توانند در تاریخ مذكور ۵ اولویت خودرویی را به‌منظور تشكیل فهرست نوبت‌دهی در سامانه به‌نشانی esalecar.ir انتخاب كنند، زمان ثبت‌نام تأثیری در اولویت عرضه خودرو ندارد.

 یكی از پرسش‌های پرتكرار متقاضیان، زمان آزاد شدن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مسدود شده در حساب وكالتی است كه باید گفت مبلغ یاد شده در حساب وكالتی از ۲۴ خرداد آزاد می‌شود.

مرحله دوم: نوبت‌دهی و اعلام زمان‌بندی به‌ازای هر محصول مشخص

پس از نوبت‌دهی، لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت‌نام اولیه، براساس برنامه تولید اعلام‌شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه اعلام می‌شود.

تبصره ۱ ـ اعلام زمان‌بندی براساس لیست نوبت‌دهی (لیست انتظار هر محصول) در خردادماه ۱۴۰۲ و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می‌شود.

تبصره ۲ ـ قرارگرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمان‌بندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز به‌منظور تحویل خودرو ایجاد نمی‌كند و این تعهد صرفاً پس از انجام مرحله سوم و براساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و براساس مفاد قرارداد منعقده شكل می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ در این مرحله و پس از اعلام نتایج زمان‌بندی متقاضی می‌تواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وكالتی اقدام نماید و در صورت تمایلِ متقاضی واجدشرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمان‌بندی اعلامی در این مرحله، می‌تواند نسبت به قطعی كردن ثبت‌نام براساس فراخوان خودروساز و با تكمیل وجه در حساب خودروساز و براساس قیمت روز، اقدام كند و یا آنكه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمان‌بندی، از لیست انتظار خودروی مدنظر خارج شود.

مرحله سوم: قطعی‌ كردن ثبت‌نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز

در این مرحله و پس از اعلام زمان‌بندی به متقاضیان و شكل‌گیری لیست انتظار برای هرمحصول، خودروساز موظف است هرگونه فراخوان برای طرح‌های فروش خودرو را منطبق بر زمان‌بندی و نوبت‌دهی انجام‌شده، اعلام كند، بنابراین خودروسازان به‌مرور زمان و صرفاً برمبنای لیست اولویت‌بندی مذكور برای هرمحصول، نسبت به فراخوان و قطعی كردن ثبت‌نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند كرد.

تبصره ۱ ـ قطعی كردن ثبت‌نام توسط خودروسازان در این طرح براساس لیست نوبت‌دهی‌شده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت است.

تبصره ۲ ـ در صورتی كه در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل  یا انجام ثبت‌نام قطعی، مشخص شود كه مشتری شرایط طرف تقاضای مندرج در اطلاعیه را نقض كرده است و یا در این مدت از خودروسازان داخلی دیگر خودرو خریداری كرده است، ثبت‌نام در این طرح كان‌لم‌یكن تلقی می‌شود.

توجه به این نكته ضروری است كه اطلاعات كلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.