ایسنا نوشت:در پی اتفاقات اخیر پیرامون افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای فرسوده و پس از آن تاكید بر غیرواقعی بودن آن‌ها، دبیر انجمن صنفی مراكز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، با بیان اینكه گواهی اسقاط به میزان لازم برای واردات خودرو وجود دارد، سقف قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری را ۳۵ میلیون تومان اعلام كرد.

حبیب قیصری ضمن اشاره به التهاب اخیر ایجاد شده در حوزه خودروهای فرسوده، اظهار كرد: در حال حاضر برای واردات هر دو دستگاه خودرو وارداتی یك گواهی اسقاط نیاز است. اكنون نیز حجم زیادی گواهی اسقاط در صفحه مراكز اسقاط وجود دارد كه پس از واردات خودرو و ترخیص آن‌ها از گمرك، گواهی اسقاط به همه واردكنندگان حقیقی و حقوقی، تخصیص داده خواهد شد و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

دبیر انجمن صنفی مراكز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تصریح كرد: متاسفانه عده‌ای سودجو در هفته‌های گذشته به دنبال ایجاد التهاب در بازارخودرو بوده و هستند و از نا آگاهی شهروندان سوءاستفاده و اقدام به افزایش صوری قیمت خودروهای فرسوده كرده‌اند.

وی تاكید كرد: شهروندان مراقب باشند كه فریب این افراد را به هیچ عنوان نخورند؛ چرا كه برای واردات خودرو هیچ نیازی به داشتن یا خرید خودروی فرسوده نیست.