صنعت اسقاط خودرو در سال ۱۳۸۵ شروع به فعالیت كرده و بر این اساس خودرو های با عمر ۲۵ سال به بالا اسقاط می شدند. اما بی توجهی دولتی ها به این مسئله و فرار خودروسازان از الزام قانونی به اسقاط خودروهای فرسوده در ازای تولید محصولاتشان باعث شده تا طی سال‌های اخیر شاهد عدم نوسازی خودروها و نزول فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده باشیم كه حوادث قابل توجهی را نیز به همراه داشته است.

به گفته كارشناسان صنعت اسقاط خودروهای فرسوده، تعداد خودرو‌های فرسوده در كشور تا سال ۱۴۰۴ به ۸ میلیون دستگاه خواهد رسید و بروز سونامی خودروهای فرسوده اتفاق خواهد افتاد.

گودرزی، عضو انجمن صنفی مراكز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در این مورد معتقد است: در حال حاضر تولید خودرو در كشور به حدود یك میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده كه با در نظر گرفتن خودروهای وارداتی باید گفت كه سونامی خودروهای فرسوده در راه است.

وی افزود: این در حالی است كه تنها مسیر خروج خودروهای فرسوده‌ یعنی واردات خودرو طی چند سال گذشته مسدود شده است. طبق برآوردها تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودرو‌های فرسوده در كشور به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد، در حالی كه سال گذشته تنها ۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده در كشور اسقاط شد.