خودروهای فرسوده مانند آدم‌آهنی‌های خطرناكی هستند كه نفس شهرها را می‌گیرند و با پاگذاشتن روی راه تنفسشان، شهرها را آلوده و كثیف می‌كنند. بالابودن مصرف سوخت خودروهای قدیمی و میزان بالای تولید آلودگی‌شان برای هر شهری خطرناك و هزینه‌زاست. برای همین دولت‌ها در تلاش‌اند كه پای این خودروها را از جاده‌های شهری و بین‌شهری بیرون بكشند و آنها را اسقاط كنند. اما شرایط اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۰ چیست؟ اصلا چه خودروهایی فرسوده محسوب می‌شوند؟ مدارك لازم برای اسقاط‌كردن آنها چیست و آیا طرحی برای تعویض‌شان وجود دارد؟ با ما همراه باشید تا از همه این‌ها برایتان بگوییم.