سن فرسودگی خودروهای سواری ۲۰ سال، سواری دولتی ۱۵ سال، تاكسی ۱۰ سال، مینی بوس ۱۵ سال، اتوبوس شهری ۱۰ سال، اتوبوس برون شهری ۱۵ سال، كامیون كشنده ۲۵ سال، وانت ۱۵ سال و موتورسیكلت ۱۰ سال است.