* افتتاح حساب وكالتی شامل متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده نمی باشد.  

 

شرایط طرح پیش فروش ایران خودرو ویژه خودرو فرسوده بهمن 1401؛

 

طرح+پیش+فروش+محصولات+ایران+خودرو+ویژه+خودرو+فرسوده