۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۹

شورای رقابت امروز در قالب اطلاعیه‌ای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اعلام كرد كه در این دستورالعمل شروط ۹گانه‌ای برای مشتریان جهت خرید خودرو مطرح شده است.

متقاضیان خرید خودرو براساس دستورالعمل شورای رقابت باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱.حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.

۲.دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.

۳.متقاضیانی كه طی ۴۸ماه گذشته صدور فاكتور خودرو نزد شركت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاكتور خودرو نزد دیگر شركت‌ها داشته‌اند، امكان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

۴.متقاضیانی كه دارای پلاك انتظامی فعال هستند امكان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

۵.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وكالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وكالتی ممنوع است.

۶. امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

۷. عرضه‌كننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یكسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا كنند.

۸.امكان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

۹.مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد كه بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف - در روش‌های فروش فوری یا فوق العاده، ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانكی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امكان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

ب- در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش كه با توجه به تبصره ماده ۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، حداكثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو است، باید در حساب بانكی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امكان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

تبصره: در صورتی كه وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد كارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت‌ها و شروط فوق می‌تواند با توجه به مدل خودرو و شركت تعدیل و بازنگری شود.