شرایط ثبت نام در مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یكپارچه طبق شرایط عمومی تعیین شده در ماده 4 دستور العمل تنظیم بازار خودرو سواری توسط شورای رقابت اطلاع رسانی شد.

1. حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو 18 سال می‌باشد

 

2. دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر (دارای تاریخ اعتبار ) برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.

 

3. متقاضیانی كه طی 48 ماهه گذشته در شركت‌های ایران خودرو و سایپا و طی 24 ماهه گذشته از سایر شركت‌های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاكتور (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس كالا و ...) اقدام نموده‌اند، امكان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.

 

4. متقاضیانی كه دارای پلاك انتظامی فعال هستند، امكان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.

 

5. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وكالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وكالتی ممنوع است.

 

6. امكان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.

 

7. شركت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یك سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا كند.

 

8. امكان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

 

9. در صورتی كه در هریك از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود كه متقاضی حائز شرایط ثبت نام نمی‌باشد، ثبت نام وی كان لم یكن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشاركت و ...) عودت خواهد شد.

 

10. در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تاخیر در تحویل، مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و ابلاغیه های مرتبط كه متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطلاع رسانی می گردد، پرداخت خواهد شد.

 

11. سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامه‌های صادره توسط شركت‌های خودروسازی و قرارداد منعقده فی‌مابین با مشتریان خواهد بود.

 

12. متقاضی می بایست اقدام به ایجاد صرفاً یك حساب وكالتی نماید در غیراینصورت مسئولیت موضوع به عهده خود متقاضی می باشد.

 

13. قرار نداشتن در فهرست اولویت های اعلامی اولین طرح یكپارچه خودروهای داخلی و وارداتی و یا انصراف در طرح مذكور تا تاریخ 1402/02/20

 

14. هر كد ملی مجاز به خرید یك دستگاه خودرو از مجموع شركت های خودروسازی میباشد.

 

15. طرح ها شامل: طرح عادی، طرح خودروهای فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (صرفا" مختص مادرانی كه حائز شرایط قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت كه مورد تائید سازمان ثبت احوال كشور می باشد). مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح بعهده متقاضی می باشد.

 

16. متقاضیان ثبت نام می‌بایست شماره همراه ثبت شده بنام خود را در سامانه اعلام نمایند در غیر این صورت مسئولیت عدم تطابق شماره همراه با كد ملی بعهده متقاضی می باشد.