سازوكار طرح یكپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی:

 

فرایند طرح یكپارچه عرضه خودرو برمبنای فرآیند نوبت دهی شامل سه مرحله زیر است:

مرحله اول: پیش‌ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی

 

مرحله دوم: نوبت دهی و اعلام زمان بندی به ازای هر محصول مشخص براساس برنامه تولید

 

مرحله سوم: :قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز

 

موجودی لازم برای انجام ثبت نام در لیست نوبت‌دهی كلیه خودروهای داخلی "صد میلیون تومان" می‌باشد و این وجه اعتبار صرفاً لازم است تا زمان اعلام

نتایج نوبت‌دهی در حساب شخصی وكالتی مشتریان مسدود گردد ، لازم به ذكر است كه وجود وجه اعتبار مذكور در حساب وكالتی برای كلیه متقاضیان

طرح عادی، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاكسی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی می‌باشد.

لیست قیمت محصولات ارائه شده در مرحله دوم طرح یكپارچه در حالی ارائه شده است كه نكات زیر در آن حائز اهمیت است؛

خودروی تیگو 8 با اختلاف قیمت 690 میلیون تومانی بین قیمت كارخانه و بازار بیشترین سود را از نظر ریالی نصیب خریداران خواهد كرد.

اما محاسابت درصدی حاكی از این است كه ساینا اس با ثبت 53.5 درصدی بیشترین سود را از لحاظ درصدی نصیب خود كرده است.

نكته مهم: تنها در صورتی می توانید از طرح مالیت بر عایدی سرمایه طرح یكپارچه معاف شوید كه خودروی خود را بعد از سه سال به فروش برسانید.

 

 

* طرح یكپارچه خودرو