خبر جدید وزارت صمت از زمان تحویل در طرح خودروهای فرسوده

 

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دارندگان خودروهای فرسوده كه در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در مرحله دوم فروش یكپارچه قرار دارد،

در صف انتظار خودروهای طرح عادی قرار نمی‌گیرند و با متقاضیان عادی قرعه‌كشی نوبت‌دهی نمی‌شوند، بنابراین در زمان كوتاه‌تری می‌توانند محصول

خود را دریافت كنند.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش تازه‌نیوز، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت آن‌هایی كه در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شركت خواهند كرد، در صف انتظار

خودروهای طرح عادی قرار نمی‌گیرند و در زمان كوتاه‌تری می‌توانند محصول خود را دریافت كنند.

به نقل از ایسنا، در مرحله دوم فروش یكپارچه خودروها، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هم به دو طرح ویژه متقاضیان عادی و طرح جوانی جمعیت

(ویژه مادران) اضافه شده است.

در این طرح كه همه شرایط عمومی و اختصاصی همچون داشتن گواهینامه رانندگی معتبر، عدم خرید یا تحویل خودرو از خودروسازان داخلی در ۴۸ ماه

گذشته، هر كدملی یك دستگاه و… لحاظ می‌شود و طبق تاكید مدیر سامانه یكپارچه تخصیص خودروها، تعریف حساب وكالتی و مسدود كردن ۱۰۰

میلیون تومان در این حساب هم پیش‌شرط اصلی است.

متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در یك گروه( جدا از متقاضیان عادی) قرار خواهند گرفت و قرعه كشی نوبت دهی میانشان انجام و اولویت

بندی می‌شوند.

تنها تفاوت آن با دو طرح دیگر (عادی و مادران) این است، طبیعتا شرط پلاك انتظامی فعال به‌نام متقاضی، محدودیت نیست؛ اما باید در نظر داشت كه

متقاضیانی می‌توانند در این طرح شركت كنند كه خودروی فرسوده آن‌ها مدل ۱۳۸۵ یا قبل از آن باشد و بایستی پلاك و سند خودرو فرسوده به نام خود

متقاضی باشد.

 

* تحویل خودرو های فرسوده